Select Page

Adatvédelmi és Jogi Nyilatkozat – HU

ADATVÉDELMI ÉS JOGI NYILATKOZAT

Szigetiné Dobi Annamária által működetett weboldalakhoz
Hatályos: 2013. január 1-től visszavonásig

I. ÁLTALÁNOS ADATOK
1. AZ ÜZEMELTETŐ NEVE, SZÉKHELYE, POSTACÍME, BEJEGYZÉSI ÉS NYILVÁNTARTÁSI SZÁMAI
Az üzemeltető neve: Szigetiné Dobi Annamária
Az üzemeltető székhelye: 9700 Szombathely, Rohonci út 19. 1/7
Az üzemeltető postacíme: 9700 Szombathely, Rohonci út 19. 1/7
Az üzemeltető adószáma: 65627747-1-38
EU adószám: HU65627747
Az üzemeltető kamarai nyilvántartási száma: VA65627747 (Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara)
Az üzemeltető adatkezelési nyilvántartási száma: NAIH-70504
Az üzemeltető bankszámlaszáma: K&H Bank Zrt 10404742-50515756-48781011
IBAN: HU93 1040 4742 5051 5756 4878 1011
BIC (SWIFT): OKHBHUHB

2. AZ ÜZEMELTETŐ ELÉRHETŐSÉGE
Ügyfélszolgálat e-mail: ami [@] amistyledigitalart [.] com
Web: www.amistyledigitalart.com

3. AZ ÜZEMELTETŐ ÁLTAL MŰKÖDTETETT WEBOLDALAK
Jelen jognyilatkozat vonatkozik a Szigetiné Dobi Annamária által működtetett valamennyi weboldalra, amelyeket az alábbi
felsorolás tartalmaz. A weboldalak böngészésével a felhasználó kijelenti, hogy jelen jognyilatkozatot ismeri és feltételeit elfogadja.
amistyledigitalart.com
A weboldalak tárhelyszolgáltatója: A weboldalak tárhelyszolgáltatója a DotRoll Kft. (székhely: 1148 Budapest, Fogarasi út 3-5.,
telefon: +36 (1) 432-3232, e-mail: support [@] dotroll [.] com).

II. JOGI NYILATKOZAT, WEBOLDALAK FELHASZNÁLÁSA, KÖTBÉR
4. A FELHASZNÁLÓ HOZZÁJÁRULÁSAI
4.1. A jelen weblap böngészésével a felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy a weblap üzemeltetőjének, Szigetiné Dobi Annamáriának
(továbbiakban: üzemeltető vagy szerző) a szellemi termékét képező tartalmakat olvassa, és kizárólag saját személyes információ
szerzésére használja fel.
4.2. A weblap üzemeltetője, mint jogtulajdonos nem járul hozzá e közzétett tartalmak üzleti célú felhasználásához, és annak
változatlan vagy nagymértékben hasonló módon történő olyan átvételéhez, többszörözéséhez, terjesztéséhez, nyilvános
előadásához, átdolgozásához vagy egyéb felhasználásához, amelyen az üzemeltető szerzőségét nem tüntetik fel. A jelen feltételek
tudomásulvételével a felhasználó egyúttal aláveti magát a magyar szerzői jogi szabályozásnak és a weblap üzemeltető cég székhelye
szerint hatáskörrel rendelkező magyar bíróság illetékességének is.

5. KÖTBÉR A JOGELLENES HASZNÁLATÉRT
5.1. Az I./3. pontban felsorolt weboldalak teljes szöveges és grafikus tartalma, a hírlevélsorozatok (publikálási időpont nélkül), a
letölthető tanulmányok, a videók szerzői jogi védelem alatt állnak (1999. évi LXXVI. Tv. alapján) és Szigetiné Dobi Annamária szerző jogtulajdonát képezik.
5.2. A weboldalak mindennemű tartalmának engedély nélküli felhasználása, átdolgozása, többszörözése, terjesztése, nyilvános
előadása, illetve eltorzítása, megcsonkítása tilos, ideértve, de nem kizárólag, a bevételszerző tevékenységre való felhasználást is. A
weboldalak tartalma csak abban az esetben használható fel, ha ahhoz a szerző (Szigetiné Dobi Annamária) írásbeli hozzájárulását adta.
Ilyen esetekben a szerző neve (Szigetiné Dobi Annamária) és a forrás (az adott weboldal címe) kötelezően megjelenítendő, és csak a
szerző által engedélyezett tartalom-részlet használható fel, kizárólag az írásbeli hozzájárulásban meghatározott feltételekkel, az így
meghatározott módon, formában és terjedelemben.
5.3. Amennyiben a weblap tartalmát harmadik személyek honlapján, nyomtatott médiumokban, nyilvános előadásokon, vagy
bármilyen más írott, illetve szóban elhangzott módon, a weblap üzemeltetőjének engedélye hiányában bizonyíthatóan azonos vagy
hasonló formában észleljük, másolt oldalanként napi 100.000 Ft, azaz napi egyszázezer magyar forint összegű kötbért
számlázunk a jogtalan felhasználónak. Másolt oldalnak minősül az is, ha az átvétel legalább a teljes oldaltartalom 20 %-ánál nagyobb
mértékben tartalmazza a nem engedélyezetten átvett szöveget. Az átvétellel a felhasználó kifejezetten elfogadja ezen kötbér
megállapodást. A bizonyításhoz közjegyzői tartalomtanúsítást alkalmazunk a jogsértő költségére, amely közokirat.

III. ADATVÉDELMI NYILATKOZAT
6. FELIRATKOZÁSI FELTÉTELEK, AZOK ELFOGADÁSA, ÉS AZ ÜZEMELTETŐ JOGAI
6.1. Az I./3. pontban felsorolt weboldalakon történő, hírlevélre vagy blogértesítőre való feliratkozás, valamint bárminemű ingyenes
tanulmány letöltése a feliratkozási feltételek kifejezett elfogadását jelenti.
6.2. Az üzemeltető a NAIH-hoz bejelentett adatkezelő (adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-70504). A feliratkozással a
felhasználó kijelenti, hogy az általa megadott e-mail cím vagy céges használatú, vagy olyan személyes e-mail cím, amelyet
kifejezetten azért adott meg, hogy arra leveleket, küldeményeket és információkat kapjon a szerzőtől illetve az üzemeltetőtől.
6.3. A feliratkozással a felhasználó előzetes hozzájárulását adja ahhoz, hogy a weboldal üzemeltetőjétől elektronikus vagy postai
levelet, rövid szöveges üzenetet (sms) fogadjon, amelyek bizonyos esetekben az üzemeltetőnek, illetve alkalmanként a hasznos
információk mellett saját, vagy üzleti partnereinek termékeit, szolgáltatásait reklámozó hirdetést is tartalmazhatnak. Az üzemeltető a
leiratkozást minden értesítőjében biztosítja.
6.4. A nem létező e-mail címmel, a hírlevélgyűjtő típusú e-mail címmel, a nem teljes, valótlan adatokkal vagy a konkurens piaci
szolgáltatók részéről történő feliratkozást kezdeményező felhasználókat figyelmeztetés nélkül töröljük az adatbázisból és kizárjuk az
üzemeltető olvasóinak köréből. Ezen döntés jogát az üzemeltető fenntartja, a törlés ellen semmilyen jogorvoslattal vagy kártérítéssel
élni nem lehet, a felhasználó ennek ismeretében jelentkezik az adatbázisba.

7. ADATKEZELÉS, ADATTÁROLÁS, BIZTONSÁGI MÁSOLAT
7.1. A feliratkozás önkéntesen történik. A feliratkozás dupla megerősítéses (úgynevezett kettős opt-in) rendszerrel történik, azaz
amíg a feliratkozás kezdeményezésekor megadott e-mail címre elküldött úgynevezett visszaigazoló linkre nem kattint rá a
felhasználó, addig semmilyen megadott adatát nem tároljuk, és nem kezeljük.
7.2. A feliratkozáskor kapott személyes adatokat bizalmasan, a jogszabályoknak megfelelően, kizárólag üzleti célhoz kötötten
kezeljük, harmadik személynek a fentiekben említett információs kapcsolatok biztosításán kívül semmilyen körülmények között nem
adjuk át. A feliratkozás bármikor megszüntethető bármelyik általunk küldött elektronikus levél legalsó sorában lévő leiratkozási linkre
való kattintással. Az adatmódosítás a felhasználó által kérhető az adatmódosító linkre kattintva, vagy az adatmódosítási igénynek az
ügyfélszolgálat e-mail címére (ami@amistyledigitalart.com) történő jelzésével.
7.3. A feliratkozáskor bekért, a NAIH-hoz bejelentett kezelt adatok köre: vezetéknév és keresztnév, e-mail cím, IP cím, a feliratkozás
időpontja, telefonszám, a cég neve, számlázási és postacíme, mindig az adat jogosultja általi megadás útján. Az adatokat hírlevél,
blogértesítő küldésére, saját illetve esetenként üzleti partnereink hirdetéseinek küldésére használjuk. A jogosult által adott adatokat
nem ellenőrizzük. A feliratkozó által önként megadott adatokat számítástechnikai és hírlevélküldő eszközeinken tároljuk.
7.4 A hírlevelek küldéséhez a MailChimp hírlevél küldő szolgáltatót használja. A szolgáltató regisztrált tagja az Európai Unió és az Amerikai Egyesült Államok között létrejött Safe Harbor egyezménynek:
MailChimp
The Rocket Science Group, LLC
512 Means St., Suite 404
Atlanta, Georgia- 30318
7.5 Hírlevél
Az érintettek köre: valamennyi feliratkozó, illetve akik megrendelő űrlapon hozzájárulásukat adták a listára kerüléshez.
Az adatkezelés célja: tájékoztatás aktuális információkról, termékekről, blogbejegyzésekről, hírekről, érdekességekről.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása.
A kezelt adatok köre: név, e-mail cím.
Az adatkezelés időtartama: Felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig, leiratkozásig.
Az adatok megismerésére jogosultak köre
Az üzemeltető (Szigetiné Dobi Annamária e.v.)
KBOSS.hu Kft. (2000 Szentendre, Táltos u. 22/b., info@szamlazz.hu)
The Rocket Science Group, LLC d/b/a MailChimp (675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, privacy@mailchimp.com)
7.6 Adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf. 5.
Telefon: +36-1 / 391-1400
Fax: +36-1 / 391-1410
ugyfelszolgalat@naih.hu
www.naih.hu

IV. TERMÉKEK, SZOLGÁLTATÁSOK
8. TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK MEGRENDELÉSI FELTÉTELEI
8.1. Az I./3. pontban felsorolt weboldalakon kezdeményezett megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül,
amelyre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes
kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 5. és 6. §-ában foglaltak az irányadóak. A szerződés a távollevők között kötött
szerződésekről szóló 1999. (II. 5.) Kormányrendelet hatálya alá tartozik.
8.2. Az I./3. pontban felsorolt weboldalakon található valamennyi megrendelési űrlap kitöltésével és a „Megrendelés” (vagy hasonló
értelmű szóval, kifejezéssel jelölt) gomb lenyomásával a felhasználót fizetési kötelezettség terheli. A megrendelő fizetési
kötelezettségének köteles határidőre eleget tenni a visszaigazoló levélben található proforma számlán szereplő feltételeknek
megfelelően. A végszámlát a termék árának beérkezését követően, elektronikus úton kézbesítjük, közvetlenül az online számlázó rendszerből. Amennyiben a megrendelt termék ellenértéke a fizetési határidőig nem érkezik meg a bankszámlánkra, a megrendelést minden előzetes
figyelmeztetés nélkül töröljük.

9. KEDVEZMÉNYEK IGÉNYBEVÉTELE
9.1. Az üzemeltető forgalomban lévő kedvezményes kuponjainak összege (amely minden esetben bruttó összegben van megadva)
a mindenkori számla bruttó végösszegéből kerül levonásra. A kuponok kizárólag a megadott érvényességi időn belül válthatók be,
készpénzre nem válthatóak és más kedvezménnyel nem vonhatók össze. Egy vásárlásnál csak egy kupon használható fel, maximum
a mindenkori bruttó végösszeg 30 %-áig. A kuponokat kizárólag azokra a termékekre és/vagy szolgáltatásokra lehet beváltani,
amelyek a kuponon feltüntetésre kerültek. Több, adott időszakban érvényben lévő kedvezmény közül egy vásárlásnál kizárólag egy
fajta kedvezmény érvényesíthető.

10. SZERZŐI JOGOK, KÖTBÉR
10.1. A megrendelhető termékek és szolgáltatások szerzői jogvédelem alatt állnak. A termékek és szolgáltatások Szigetiné Dobi Annamária szerző jogtulajdonát képezik. A termékekről, szolgáltatásokról tilos másolatot
készíteni, bármilyen módon sokszorosítani, nyilvánosan bemutatni, részben vagy egészben közzétenni, saját hasonló terméket,
szolgáltatást létrehozni a termék alapján, amelyhez a szerző illetve a jogtulajdonos előzetesen nem járult hozzá, és amelyen
szerzőségük nem került feltüntetésre. Másolat, átdolgozás, a termék alapján létrehozott más hasonló termék, szolgáltatás, nyilvános
bemutatás, részben vagy egészben való közzététel esetén az a megrendelő, aki a jogsértést elkövette, vagy ahhoz közvetett vagy
közvetlen módon hozzájárult, a termék mindenkori árának kettőszázszorosát tartozik azonnali hatállyal megfizetni a
jogtulajdonosnak, első írásbeli felszólításra, az abban foglalt 3 vagy legfeljebb 8 napos határidőn belül.

11. PÉNZVISSZAFIZETÉSI GARANCIA
11.1.

VI. EGYÉB RENDELKEZÉSEK
12. ILLETÉKESSÉGI NYILATKOZAT
12.1. A jelen Adatvédelmi és jogi nyilatkozatban nem szabályozott kérdések esetén a hatályos magyar Ptk. és más vonatkozó
jogszabályok, továbbá a hatályos magyar internet szabványok alkalmazandók.
12.2. Felek bármifajta jogvitájukra alávetik magukat az üzemeltető székhelye szerint hatáskörrel rendelkező bíróság kizárólagos
illetékességének, amennyiben vitájukat elsődlegesen békés úton nem tudják rendezni.

Newsletter

GET THIS EDITABLE WEDDING GUEST LIST TODAY!


Free Editable-Printable Wedding Guest List Need more inspiration and help with your wedding planning? Get it here!

Sign up for our newsletter and you will get access to the secret wedding freebie library: [mailerlite_form form_id=2]
Facebook

Categories

My Hungarian Invitation Webshop

My Hungarian Wedding, Holiday & Decor Inspiration Blog